Privacyverklaring

Profin Financiële en Assurantieadviseurs_Ptivacy_Statement

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In onze Privacykaart en Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van deze documenten nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice of via [antispam email=”assurantien@profin.nl” text=”assurantien@profin.nl”].

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  [antispam email=”assurantien@profin.nl” text=”assurantien@profin.nl”] dan verwijderen wij deze informatie.

Contact

Vragen of een afspraak maken?
Wij helpen u graag verder.

033 - 247 50 45

profin-061

Profin ondersteunt al jaren vol trots maatschappelijke doelen.

Profin-financiële-en-assurantieadviseurs-steunt-het-Amersfoorts-Jeugd-Orkest