Het Pensioenakkoord – Wat zijn de gevolgen?

Wood production facility workers.

IN 2021 EEN NIEUW PENSIOENSTELSEL?

 

Het Pensioenakkoord 2019 – Wat zijn de gevolgen?

Na bijna 10 jaar onderhandelen is er een pensioenakkoord, de nieuwe basis voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. Veel afspraken hebben betrekking op de AOW, zware beroepen en werknemers die pensioen opbouwen bij een pensioenfonds. In het akkoord staan echter ook afspraken die van grote invloed kunnen zijn op uw pensioenregeling.

Wat houdt het akkoord in en wat zijn de gevolgen?

 

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna zal de AOW-leeftijd stijgen naar 66 jaar en 7 maanden in 2022, 66 jaar en 10 maanden in 2023 en 67 jaar in 2024. In de huidige regelgeving zou in 2021 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn.

Na 2024 wordt de AOW-leeftijd weer gekoppeld aan de levensverwachting. Voor ieder jaar dat de levensverwachting één jaar stijgt, wordt de pensioenleeftijd met acht maanden verhoogd.

Het wetsvoorstel hiervoor is door de Minister op 17 juni ingediend. De verwachting is dat deze nieuwe AOW-leeftijd op korte termijn wettelijk geregeld is.

 

Moet uw pensioenregeling worden gewijzigd?

Eerlijk? Ja, de kans is groot dat uw pensioenregeling moet wijzigen. Het kabinet en sociale partners moeten nog overleggen hoe zij het pensioenstelsel gaan vernieuwen, maar zij zullen zich laten leiden door het ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER).

In het ontwerpadvies wordt een systeem voorgesteld met als uitgangspunt een leeftijdsonafhankelijke (lees: gelijkblijvende) premie en krijgen deelnemers een opbouw die past bij de betaalde premie. Omdat de premie-inleg van jongeren langer rendeert, leidt die premie-inleg tot een hogere pensioenopbouw dan voor oudere deelnemers. Oudere deelnemers moeten dan wel worden gecompenseerd voor hun lagere pensioenpremie.

 

Belangrijk: Uw huidige pensioenregeling voldoet natuurlijk nu nog steeds aan alle wetgeving en blijft dat doen totdat de wetgeving verandert. Het advies van de SER is een ontwerpadvies, er is nog niets zeker.

 

Een andere belangrijke voorgestelde maatregel is dat de pensioenregeling waarin medewerkers een gegarandeerde uitkering toegezegd krijgen niet langer fiscaal gefaciliteerd wordt. Dit betekent feitelijk het einde van de middelloonregeling zoals veel werknemers die nu kennen.

 

Eerder stoppen met werken voor zware beroepen

Verder gaat het kabinet kijken naar speciale maatregelen voor mensen met zware beroepen, zodat die eerder kunnen stoppen met werken. Werkgevers en werknemers kunnen samen afspraken maken om tot drie jaar voor de AOW-leeftijd te kunnen stoppen (bijvoorbeeld in de cao)

 

Pensioenfonds werkgever: opbouw wordt individueler

Bij een pensioenfonds betaalt iedereen dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. Dat is een ongelijkheid tussen oud en jong. De premie van een jongere moet namelijk lager zijn, omdat die langer kan worden belegd. Of de pensioenopbouw van een jongere moet hoger zijn. Het is nog niet duidelijk hoe precies de pensioenfondsen de afspraken van het pensioenakkoord gaan vormgeven, maar het idee is nu om de pensioenpremie sterker te koppelen aan de persoonlijke situatie.

Vooruitlopend op de nieuwe afspraken wil het kabinet de kortingsregels omtrent pensioenen versoepelen. Dat geld niet voor alle pensioenfondsen. Pensioenfondsen met een dekkingsgrens lager dan 100% ontkomen niet aan een korting.

Kortom, er zijn nog veel onduidelijkheden in de uitvoering van de afspraken. Er worden stuurgroepen geformeerd voor een nadere uitwerking. Wij gaan u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

 

Antwoord op vragen, tips of hulp nodig?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs

Afspraak maken (hypotheek voorgeselecteerd)

Telefoonnummer 033 - 247 50 45

Pensioenen

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de financiële markt. Onze financieel adviseurs delen graag hun kennis met jou.

Terug naar overzicht

Contact

Vragen of een afspraak maken?
Wij helpen u graag verder.

033 - 247 50 45

Profin Financiële en Assurantieadviseurs_René van der Borch tot Verwolde

Profin ondersteunt al jaren vol trots maatschappelijke doelen.

Profin-financiële-en-assurantieadviseurs-steunt-het-Amersfoorts-Jeugd-Orkest